SE MNOU

ZMĚNU ZVLÁDNETE!

NEJSTE NA TO SAMI!

Mgr.Jitka Studénková

Jsem průvodkyně lidí, kteří chtějí být tvůrci svého života, kteří chtějí odložit nepotřebné, kteří chtějí mít spokojený a naplněný život.

Někdy to ale jde hůř, do cesty se staví různé zábrany:

Pak je čas využít služby zkušené průvodkyně a  vše omezující zanechat minulosti!!! 

 

Sami si porovnejte, co můžete získat, co ztratit:

Co získáte

 • sebejistotu, přijetí sebe sama
 • adekvátní reakce na situace kolem sebe
 • naplňující vztahy s rodinou, přáteli i na pracovišti
 • radost, optimismus a pocit naplnění
 • fyzické a psychické zdraví
 • přiměřené hranice mezi sebou a druhými
 • ochotu ke změnám
 • nadhled a pochopení pro slabosti druhých

Co ztratíte

 • pochybnosti o sobě a vlastní sebehodnotě
 • negativní a obtěžující emoce
 • staré vzorce chování a přežité reakce v různých situacích
 • pocity nepochopení neporozumnění a osamocení
 • neschopnost vykročit z komfortní zóny
 • negativní postoje k životu
 • fyzickou i emocioální bolest a únavu

Ve své práci využívám především

AFT terapii
terapii přitahovacích polí

Protože

 • je rychlá
 • je účinná
 • je šetrná, nebolestivá
 • má dlouhodobé a v mnoha případech trvalé výsledky
 • velmi často pomáhá tam, kde ostatní   metody selhávají
 • využívá zcela unikátního působení systému tonových skladeb
 • lze ji využít k řešení emocionálních i fyzických problémů

 

Nejčastější témata klientů 

 • partnerské vztahy, vztahy v rodině, vztahy na pracovišti
 • sebejistota, nespokojenost, neschopnost přijmout nebo změnit nepříznivé situace, negativní pohled na sebe sama
 • úzkost, obavy, panické ataky, posttraumatiké stresové reakce
 • vyrovnání se s rozchodem, se smrtí, s jinými ztrátami
 • psychické příčiny nemocí, stres z nehod, stres z léčení
 • závislosti, fobie, negativní pohled na život
 • hojnost, dosahování cílů ..... a další